14 Mayıs 2010 Cuma

Ruhban Okulu'na izin veren kanun geçti

MEDYANIN GÖZÜNDEN KAÇTI

 Kanun no: 5981 Tarih:15.4.2010


Okulun adı: Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Bağlı olduğu üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


“MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.”


EK MADDE 119- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;


a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,


b) Edebiyat Fakültesinden,


c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,


ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,


d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,


e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,


f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden,


g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden, oluşur.


Görüldüğü gibi, AKP, değiştireceğini söylediği Evren Anayasasını daha da kalıcılaştırıyor. 1983’de çıkartılan YÖK kanununa ekler yapıyor, kaldırmıyor!


“Evren’in devamıdır Tayyip Erdoğan” diyenler haklıdır.


YÖK’ün kuruluşuyla birlikte vakıflara özel yüksekokul açma izni vermişti liberal(piyasacı) cunta lideri Evren. Şimdilerde Gülen cemaatine satışı konuşulan Bilkent’in kurucu rektörü Doğramacı’yı işin başına getirmişti. O gün başlayan eğitimi piyasalaştırma sürecinin sonuçlarını, 2010’da bugün tarikatlar ve ABD topluyor. AKP, bu yasaları çıkartmak şartıyla ABD’den destek alıyor.


Bu kadar çok özel yüksek okul açtıktan sonra, sırada elbette üniversiteye giriş sınavlarını kaldırmak olacaktır! 5544 sayılı, mezuniyet sonrası işe girerken sınav yasası 2006’da AKP eliyle neden çıkartıldı sanıyordunuz!


Medeniyetler İttifakı Enstitüsü adı altında açılacak bir enstitüde hangi derslerin verileceği tahmin edilebilir. Şeriat Hukuku derslerinden Nasıl Papaz Olunur’a kadar… İmamlık dersleri de, Alevi dedelik dersleri de konur elbet, alan olursa. Hollanda’da eğitilmiş sözde dedecikler burada hoca olurlar artık. Tek bir merkezden bütün dinlerin yönetildiği Yeni Dünya Düzenine böyle gideriz, Teokratik Faşist Dünya Devleti, yeni Roma Ortaçağı başlar.


Başladı zaten, büyük savaş krallarıyla, büyük Siyonist tefecilerle işbirliği içinde olan bir elit ruhban sınıfı bütün dinlerde, bütün mezhep ve tarikatlarda var artık!


Askeri Anayasayı kaldıralım diyerek Türk halkını gece gündüz sıkboğaz eden bu hükümetin eliyle, daha faşist ve teokratik bir rejime doğru götürülüyoruz.


5981 no’lu kanunla Nisan 2010’da kurulan vakıf üniversitelerinin listesi:


1- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
2- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Türkiye Diyanet Vakfı) 3-Süleyman Şah Üniversitesi (Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı)
4- Canik Başarı Üniversitesi (Başarı Vakfı + Tanrıverdi Eğitim Kültür Vakfı)
5- Sabahattin Zaim Üniversitesi (İlim Yayma Vakfı) 6-Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü). Kamu tüzel kişiliğine sahip Gureba Hastanesi buraya bağlandı.


Özel vakıf yüksek okulları haberinin yanında yeni haber, ilköğretimde SBS kalkıyor. Okurlarım anımsayacaktır, “çocuklarınızı bu sınavlara sokmayın, geçicidir, kalkacak” demiştim. Çocuklarımızın beynini ne kadar aptala çevirdiklerini ölçüyorlardı.


2005’de başlatılan İthal Müfredat sayesinde çocuklarımızın 5 yılda matematikten hiçbir şey anlamaz hale geldikleri 2010’da resmen açıklandı. Böylece sonuçları SBS ile test edilmişti. Yani, 2005 İTHAL ABD MÜFREDATI ve bu müfredatın ders kitapları, bunları hazırlayan SPAN adlı ABD şirketinin beklediği sonuçları verdi. SBS kaldırılır, çünkü seviyenin ne kadar aşağı çekildiği belli olmuştur, bir daha test edilmelerine gerek yoktur.


“Şikâyetleri topladık, veliler istedi de kaldırdık” demek işin vitrin kısmıdır. Topladıkları şikayetler bile, programın umulan sonuçlarıdır, veliler bunu bilmez.

Türk Milli Eğitimi kalbura döndü, boz-yap tahtası oldu, artık velilerin YETER demesi için 26 Mayıs günü tepkilerin yükselmesi için bir fırsattır. Bu müfredat bizim “milli müfredatımız” değildir, ortadan kaldırılması şarttır. İlk iş,1968 müfredatına dönmek olmalıdır.


Şimdi Lise Giriş Sınavı geliyor. LİSEYE SINAVLA GİRİŞ NE DEMEKTİR? Bunun anlamı, acaba “Çocuklarınızı anaokulundan itibaren özel vakıf okullarına verirseniz, üniversiteye kadar okur, orada hiç sınav yok” demek olabilir mi?

Unutmayalım ki piyasa demek, belli yerlere talebi artırmak, tavşanı yem olacağı tuzağa doğru sürmektir. AKP’nin ve RTE’nin görevi devleti küçültüp buharlaştırmak, tarikat piyasası ve ruhban sınıfı yaratmak(laiklik böyle kalkar), halkı sahipsiz bırakmak, sonra da elinde kırbaçla sürünün başına geçmektir! Bu görev ona ABD tarafından unutmayalım ki eş-başkanlık sıfatıyla birlikte verilmiştir.


“Tayyip, 4-C’yi al başına çal” diyen TEKEL işçilerine katılalım:


“Tayyip, Anayasanı al başına çal!”


Alavere dalavere açılan Ruhban Okulunu da istemiyoruz!
Mahiye Morgül / Odatv.com / 12.5.2010

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code